Skolens visjon og verdier

Skolens visjon og verdier

Mokollen skole skaper livsglede og faglig og sosial læringslyst i et utviklende miljø med kristne verdier.

Vi følger samhandlingsverdier som bygger på adventistenes tro og livsstil og gjeldende opplæringslover.

Våre verdier:

Mokollen skole skal:
– Være lærende
– Vise nestekjærlighet og respekt
– Vise glede og engasjement
– Være anerkjennende og inkluderende

I tillegg har vi noen kristne grunnverdier:
– Vi skal ha respekt for skaperverket
– Vi skal ha respekt for hverandre- “Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem” (Matt. 7.12)
– Hvert enkelt menneske er verdifullt og har rett til å bli tatt vare på, for Gud har skapt det

 

Gjennom skoleåret 2019-2020 har vi gjennom undervisning og samhandling særlig fokus på følgende verdier:

Tålmodighet, takknemlighet, omsorg, respekt og hjelpsomhet. 

Elevene møter verdiene i hvert klasserom og får trening i å både gjenkjenne og utøve dem.