Søke plass hos oss

Søke plass hos oss

 

Mokollen skole ønsker nye elever velkommen til oss! Vi har eget søknadsskjema og inntaksreglement som fås ved å  kontakte skolen. Skolen vil da sende skoleplan, brosjyre og annen relevant informasjon. Vi gleder oss til å høre fra deg! 33 48 24 02 / rektor@mokollenskole.no

Vennligst ta kontakt med skolen for mer informasjon og et uforpliktende skolebesøk. Rundt om på nettside vår vil du også kunne lese mer om oss og hva som skjer på skolen vår. Her er vi opptatte av at alle elever skal trives og få tett faglig og sosial oppfølging. Det flotte bildet under, illustrert av Lisa Aisato, får frem vårt slagord «Vi bryr oss!» på en god måte. Vi har plass til flere og håper å høre fra deg!

Alle kan søke om opptak til skolen, og skolen har hele landet som inntaksområde. Dersom søkingen til skolen er større enn kapasiteten, vil skolen prioritere søkere i følgende rekkefølge:

  1. Søkere med tilhørighet til Adventistsamfunnet
  2. Søkere som er barn av ansatte
  3. Søkere med søsken som er elever ved skolen
  4. Andre søkere v/loddtrekning

Skolepenger
Mokollen skole er en godkjent friskole og mottar lovbestemt støtte fra staten. Fordi denne støtten bare delvis finansierer driftsutgiftene, betaler elevene en egenandel hver måned i form av skolepenger.
For skoleåret 2021-2022 er satsene kr. 1100,- for 1.- 7. trinn, og kr. 1200,- for 8.-10. trinn.

[Bildekilde]            

 

  • {{text}}

{{hotkey}}

{{text}}
  • {{text}}

{{hotkey}}

{{text}}
  • {{text}}

{{hotkey}}

{{text}}
  • {{text}}

{{hotkey}}

{{text}}