Opptak

Opptak

Mokollen skole ønsker nye elever velkommen til oss!

Mokollen skole har eget søknadsskjema og inntaksreglement som fås ved å  kontakte skolen. Skolen vil da sende skoleplan, brosjyre og annen relevant informasjon.

Alle kan søke om opptak til skolen, og skolen har hele landet som inntaksområde. Dersom søkingen til skolen er større enn kapasiteten, vil skolen prioritere søkere i følgende rekke følge:

Søkere med tilhørighet til Adventistsamfunnet
Søkere som er barn av ansatte
Søkere med søsken som er elever ved skolen
Andre søkere v/loddtrekning
Vennligst ta kontakt med skolen for mer informasjon og et uforpliktende skolebesøk.

Skolepenger
Mokollen skole er en godkjent friskole og mottar lovbestemt støtte fra staten. Fordi denne støtten bare delvis finansierer driftsutgiftene, betaler elevene en egenandel hver måned i form av skolepenger.
For skoleåret 2019-2020 er satsene kr. 1000,- for 1.- 7. trinn, og kr. 1100,- for 8.-10. trinn.