Aktivitetsplan&skolerute

Aktivitetsplan&skolerute

Skolerute høsten 2019

15.8 — Første skoledag
6.9 — Avspasering 4.-10. trinn
30.9-4.10 — Høstferie
7.12 — Skolegudstjeneste
18.12 — Siste skoledag før jul
6.1 — Første skoledag etter jul

Skoleruten for skoleåret 2019-2020

Mer informasjon om hva som skjer denne høsten finner du i aktivitetsplanen under (endringer kan forekomme).

Aktivitetsplan for Mokollen skole høsten 2019