Skolerute

Skolerute

Skolerute vår 2020

6.1 — Første skoledag etter ferien
3.2 — Planleggingsdag for lærere, elevene har fri
4.2 — Avspasering for deltakelse i julegudstjenesten
17.2-21.2 — Vintererie
6.4-13.4 — Påskeferie
1.5 — Fridag
17.5 — Obligatorisk deltakelse i 17.mai-toget
21.5 — Fri, Kristi Himmelfartsdag
22. 5 — Fri, inneklemt dag
1.6 — Fri, 2. pinsedag
18.6 — Siste skoledag før ferien, dagen avsluttes 11:10 og det er skoleavslutning i kirken kl.18:00

Skoleruten for skoleåret 2019-2020